Základní informace o škole

Identifikační údaje

Typ organizace: právnická osoba, příspěvková organizace
Zřizovatel: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1

Vedoucí pracovníci

Výchovná poradkyně, profesní poradenství
Mgr. Radka Holečková

Vedení školy

Ředitelka školy
PhDr. Jitka Kendíková

Zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Jana Hujerová

Zástupce ředitelky školy
Mgr. Josef Vlach

Gymnázium

Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského se nachází v samotném centru Prahy, v Truhlářské ulici. Má osmileté všeobecně zaměřené studium.  V každém ročníku jsou dvě studijní třídy. 

Jako první cizí jazyk studují naši žáci anglický jazyk. V případě druhého cizího jazyka je na výběr němčina či francouzština. Oba cizí jazyky se vyučují od prvního ročníku.

Gymnázium pořádá mnoho různých akcí. Patří mezi ně adaptační kurz pro žáky prim, historická exkurze, výukové zájezdy do zahraničí i sportovní kurzy.

Další informace

Škola poskytuje svým žákům, pedagogům i zákonným zástupcům poradenský servis. Školní poradenské pracoviště nabízí psychologické i speciálně pedagogické poradenské služby.

Pracujeme s žáky se SVP i s žáky nadanými. Na gymnáziu působí i několik asistentů pedagoga.

Dlouhodobě spolupracujeme s různými odbornými institucemi – pedagogicko-psychologickými poradnami, SPC, vysokými školami i dalšími pracovišti.

Informace pro veřejnost

Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského pořádá dny otevřených dveří, vzdělávací akce pro pedagogy i rodiče.

Při škole funguje sdružení rodičů, které pravidelně komunikuje s vedením školy.

V případě zájmu o studium nás můžete kontaktovat a domluvit si individuální prohlídku školy.

Skip to content