Plán akcí

ČASOVÝ HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023

Opravné a rozdílové zkoušky

29. srpna – 31. srpna 2022

Pedagogické rady

29. srpna 2022

23. listopadu 2022

11. ledna 2023

19. dubna 2023

Maturitní zkoušky

ústní maturitní zkoušky podzim 2022  – 14. září od 13.00

maturitní písemné práce 2023

didaktické testy 2023

ústní maturitní zkoušky jaro 2023

Třídní schůzky

zahajovací primy – 1. září 2022 od 17.00

třídní schůzky  1.pololetí 2022 –   23. listopadu 2022 + 11. ledna 2023 od 17.30

třídní schůzky  2. pololetí 2023  – 19. dubna 2023 od 17.30

Dny otevřených dveří

6. prosince 2022 od 15.00

17. ledna 2023 od 15.00

Státní svátky a prázdniny

státní svátek

ředitelské volno

podzimní prázdniny

vánoční prázdniny

pololetní prázdniny

jarní prázdniny

velikonoční prázdniny

středa 28. září 2022

pátek 28. října 2022 (viz podzimní prázdniny)

čtvrtek 17. listopadu 2022

18. listopadu 2022

26. – 28. října 2022

23. prosince 2022 – 2. ledna 2023

3. února 2023

13. -19. března 2023

6. – 10. dubna 2023

Přijímací zkoušky na gymnázium

Klasifikace

uzávěrka pololetní klasifikace za 1. pololetí     

vysvědčení za 1. pololetí

uzávěrka pololetní klasifikace za 2. pololetí 

vysvědčení za 2. pololetí

25. ledna 2023

31. ledna 2023

30. června 2023

Skip to content