EIFNEG

EMOČNÍ INTELIGENCE PRO NOVOU EVROPSKOU GENERACI (EIFNEG):

Emoční inteligence jako základ pro vzdělávací a osobnostní rozvoj nové evropské generace.

Na projektu EIFNEG spolupracuje Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského se školami a dalšími organizacemi z České republiky, Portugalska, Rumunska a Španělska.

Projekt EIFNEG je zaměřen na vytvoření předmětu pro dospívající ve věku 12-16 let s cílem posílit jejich schopnost zacházet s emocemi a empatií, spolupracovat se svým sociálním okolím, posílit jejich přirozenou kreativitu a naučit je přizpůsobit se novým společenským, ekonomickým a pracovním situacím. Tato věková skupina přechází v závěrečných letech povinné školní docházky do dospělosti, ať už vstupem na trh práce nebo zahájením vysokoškolského studia. Je tak kritickým milníkem, kdy se emoční inteligence jeví jako klíčový faktor pro úspěch či neúspěch v následujícím osobním a profesním rozvoji.

Svět, ve kterém žijeme, potřebuje stále více studentů a budoucích pracovníků s rozvinutou emoční inteligencí, protože právě oni budou další generací pracovní síly EU a pilíři evropské společnosti v měnícím se světě. Cílem tohoto projektu je vyškolit studenty v dovednostech jako je kreativita, komunikace, odolnost vůči stresu či řešení konfliktů. Součástí procesu bude rovněž proškolení lektorů v oblasti jejich odolnosti a schopnosti být inovativní při výuce těchto nových dovedností.

V rámci projektu plánujeme vyškolit evropské studenty v emoční inteligenci, podle Světového ekonomického fóra jako jedné ze základních dovedností budoucnosti, a to velmi inovativním způsobem. Hlavním záměrem je poskytnout cílovým skupinám studentů a lektorů znalosti o emoční inteligenci.

Projektové konsorcium se skládá ze sedmi partnerů ze čtyř evropských zemí:

Gymnázium J. Gutha-Jarkovského (GJGJ) – koordinátor (CZ)
ASDPESO – partner (PT)
Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente Timisoara Asociata (CPIP) – partner (RO)
Colegio Séneca S.C.A. – partner (ES)
GROWTH COOP – partner (ES)
Institute of European Professional Studies – partner (CZ)
Liceul Teoretic William Shakespeare – partner (RO)

Délka projektu: 2 roky, (01/2022–12/2023)
Program: Erasmus+, Klíčová akce 2, Strategické partnerství pro školní vzdělávání
Číslo projektu: 2021-1-CZ01-KA220-SCH-000032552

Koordinátor projektu: Gymnázium J. Gutha-Jarkovského (CZ)

Skip to content